aboutus
QC Hồ sơ
Thông qua chứng nhận ISO9001, công ty đã đạt được 8 bằng sáng chế quốc gia trong ngành công nghiệp ăng ten: "ăng ten LTE 4G", "ăng-ten sóng mặt đất DTMB", "ăng-ten bán không người lái", "ba ăng-ten Yagi đơn", "a Ăng-ten WLAN 4dBi "," ăng-ten WLAN 3dBi "," ăng-ten GPS "," ăng-ten sợi thủy tinh ".

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc